privacy

Privacy statement.

Inleiding

Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met de persoonsgegevens die wij verzamelen. Deze privacyverklaring legt uit waarom, waarvoor en op welke manier we bepaalde persoonsgegevens verwerken.

Persoonsgegevens en gegevensverwerking

Om je bestelling goed te verwerken hebben wij enkele gegevens van je nodig. Als je bij ons een bestelling doet worden je persoonsgegevens opgeslagen. Die gegevens worden uitsluitend gebruikt voor dit doeleinde.

AnnaW registreert de volgende persoonsgegevens: 

  • Voornaam
  • Achternaam
  • Adres
  • Postcode
  • Woonplaats
  • Land
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer
  • rekeningnummer

De bestelgegevens gebruiken we om je bestelling te verwerken en het pakketje te bezorgen. De persoonsgegevens worden niet gebruikt voor marketingdoeleinden en worden niet doorverkocht aan derden.

Verstrekking aan derden

Wij geven de door jou ingevulde gegevens door aan derde partijen, als dat noodzakelijk is voor de levering van de door jou aangevraagde producten of diensten. Voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden schakelen wij derden in. Persoonsgegevens worden alleen aan derden ter beschikking gesteld wanneer deze gegevens nodig zijn voor de derde partij ter uitvoering van de betreffende diensten.

 

Nieuwsbrief

Als je je inschrijft voor onze nieuwsbrief dan slaan wij de volgende gegeven van je op:  Voornaam,Achternaam,E-mailadres

Deze gegevens gebruiken we alleen om je een nieuwsbrief toe te sturen. Als je de nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen dan kun je je altijd afmelden onderaan de nieuwsbrief of een email sturen aan info@annawjewelry.com

Bewaartermijn

De bewaartermijn van de gegevens is 7 jaar, dit hanteren wij vanwege de bewaartermijn van de belastingdienst. Indien je wilt dat wij de gegevens definitief verwijderen dan kun je ons mailen of bellen of in het geval van de nieuwsbrief is het mogelijk om je uit te schrijven, wij zullen je gegevens dan direct verwijderen.

 De veiligheid van uw persoonsgegevens

AnnaW heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Wijzigingen

AnnaW houdt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in haar privacy en cookie statement. Check daarom regelmatig onze website.

 Vragen

Indien je vragen of opmerkingen hebt over ons privacy beleid dan ontvangen wij graag je feedback, je kunt mailen naar info@annawjewelry.com.

 Inwerkingtreding

Deze privacyverklaring is in werking getreden op 11 november 2020